bgstripe
PL  EN  DE
Zamknij
BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
Piotr Terlecki i Partnerzy
DORADCY KONTRAKTOWI

BDG jest doradcą kontraktowym i prawnym świadczącym usługi w zakresie kontraktów budowlanych opartych w szczególności na warunkach FIDIC i instytucji finansujących inwestycje infrastrukturalne.
Świadczymy usługi na wszystkich etapach procesu budowlanego, od momentu przygotowania strategii i dokumentacji przetargowej, identyfikacji ryzyka, przez zarządzanie kontraktem i przygotowywanie roszczeń w fazie realizacji, po rozwiązywanie sporów.
Naszymi Klientami są głównie krajowe i zagraniczne koncerny oraz firmy budowlane zaangażowane w sektor budownictwa infrastrukturalnego w Polsce.

Zasady naszej współpracy z Klientem oparte są na połączeniu doradztwa świadczonego przez ekspertów ze współpracą z personelem Wykonawcy bezpośrednio na placu budowy, a także interdyscyplinarnym podejściu w celu połączenia wiedzy i doświadczenia prawniczego z inżynierskim.
Nasze usługi obejmują kompleks czynności administracyjnych, kontraktowych i formalno – prawnych realizowany przez zespół ekspertów łączących wiedzę i doświadczenia z zakresu różnych obszarów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontraktu budowlanego.

Podstawowym efektem naszych działań dla Wykonawcy jest:
• Ochrona Klienta przed stratami z tytułu opóźnień w realizacji prac lub niekontrastowym prowadzeniem (interpretowaniem) Kontraktu przez Inżyniera (lub Zamawiającego).
• Uzyskanie środków dla Klienta z tytułu dochodzenia roszczeń kosztowych, robót dodatkowych lub zamiennych.
• Przejecie kompleksu spraw roszczeniowych, mające na celu zapewnienie przestrzegania wymogów formalnych Kontraktu, terminów, itp.
• Wsparcie w sprawnej realizacji Kontraktu poprzez uporządkowanie i zorganizowanie sfery roszczeniowej i bieżącej korespondencji kontraktowej.
• Doradztwo dotyczące strategii kontraktowej, transfer wiedzy i doświadczeń z innych Kontraktów.
Zamknij
ZAKRES USŁUG:

• DORADZTWO NA ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO, IDENTYFIKACJA RYZK KONTRAKTOWYCH, PRZYGOTOWYWANIE I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ I OFERTOWEJ

• ADMINISTRACJA KONTRAKTOWA I ZARZĄDZANIE ROSZCZENIAMI BUDOWLANYMI (W SZCZEGÓLNOŚCI NA KONTRAKTACH OPARTYCH NA WARUNKACH FIDIC)

• DORADZTWO W SPRAWACH KONTRAKTOWYCH I KONTRAKTOWO – PRAWNYCH NA KONTRAKTACH, PRZYGOTOWYWANIE ROSZCZEŃ (W SZCZEGÓLNOŚCI INWESTYCJE OPARTE NA WARUNKACH FIDIC)

• PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH, MEDIACJI, POZWÓW DO ARBITRAŻU I SĄDÓW, REPREZENTOWANIE KLIENTÓW PRZED TYMI INSTYTUCJAMI.

• PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC, ZARZĄDZANIA ROSZCZENIAMI, FIDIC A PRAWO POLSKIE ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO.

• DORADZTWO W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, AUDYTY I ANALIZY, DORADZTWO PRAWNE W PROCESIE UZYSKIWANIA KONCESJI NA EKSPLOATACJĘ KOPALIN.
Zamknij
Realizacje


Do grona naszych Klientów należą między innymi:


ALPINE Bau GmbHINFRA S.A.
ASTALDI S.p.A.INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o.
BERGER Bau GmbHMAX BӦ GL Polska Sp. z o.o.
BUDOSTAL 5 S.A.MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
BUNTE Polska Sp. z o.o.MSF – TGA
CTL LOGISTICS Sp. z o.o.P.R.I. POL-AQUA S.A.
DHV Polska Sp. z o.o.PGE ENERGIA ODNAWIALNA Sp. z o.o.
ENERGOPOL SZCZECIN S.A.POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.STRABAG Sp. z o.o.
EUROVIA Polska S.A.TEERAG – ASDAG Polska Sp. z o.o.
HERMAN KIRCHNER Polska Sp. z o.o.VEOLIA WATER SYSTEMS Sp. z o.o.
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.ZUE S.A.
HYDROGEO Polska S.A.
Zamknij
Dane kontaktowe


Biuro Doradztwa Gospodarczego
ul. Zwycięzców 40/67
03-938 Warszawa
Polska

tel/fax.: +48 22 740 41 97
e-mail: biuro@bdg-doradztwo.pl